Thursday, October 21Ertiga Club Indonesia

KOPDAR RUHIYAH ERCI JAKARTA

Club Mobil nga melulu ngomongin mesin atau turing, tapi juga memperhatikan Kerohanian, karna sesibuk apapun jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia, menunaikan ibadah adalah salah satu menunjukkan kepatuhan kita pada yang Maha Kuasa.

Bertempat di kediaman Om Anwar, ERCI Jakarta kembali mengadakan Kopdar Ruhiyah untuk menyegarkan keimanan dan kembali ke fitra sebagai manusia yang memerlukan nasihat-nasihat rohani.